nurbulgaria.com» Филиали

Филиали

СОФИЯ       ПЛОВДИВ
Филиал 1:
Зад МОЛ България, до Инвест Банк
кв. Манастирски ливади - изток (Бокар), бл. 28

Начало на обучението:
Неделя
Часове:
11:00; 14:00; 16:00
Продължителност:
4 занятия месечно по 3 учебни часа

Филиал 1:
Сградата на БАН, до централна гара
бул. Руски 123, ет. 3

Начало на обучението:
Всеки вторник
Часове:
18:00
Продължителност:
4 занятия месечно по 3 учебни часа
Филиал 2:

Зад НДК, до кино "Д-р Петър Берон"
кв. Иван Вазов, ул. Ярослав Вешин, бл. 29, 
вх. Б, оф. 27

Начало на обучението:
Сряда 
Часове:
16:00; 18:00
Продължителност:
4 занятия месечно по 3 учебни часа

Филиал 2:

ж.к. Тракия, до СОУ Димитър Матевски


Начало на обучението:
Петък 
Часове:
16:00; 18:00
Продължителност:
4 занятия месечно по 3 учебни часа