nurbulgaria.com» Събития

Ваканция с Роботи

Уважаеми родители!

Обучението по роботика е най-ефективният съвременен метод за създаване на висок интелект на учениците. Всички родители се стремят децата им да станат умни, сръчни и с успешна кариера. Компютърната грамотност и чуждите езици вече не са достатъчни. Във всяка професия ще се ценят уменията на децата ви в областта на програмирането и създаването на софтуер.

Предлагаме ви Лятна школа по Роботика на НУР-България - пионер в създаването на висок интелект на учениците. Прилагаме иновативна методика, която въвежда децата в техническата логика и програмирането, забавно и приятно – чрез интересни занимания с роботите LEGO, които вече се движат, говорят и правят най-различни интересни неща.  

Заповядайте и вие с децата. Всички родители са поканени да присъстват на занятията, които развиват интелигентността, креативността, логиката и знанията на децата. Качества, необходими не само на бъдещите инженери, а и на бъдещите лекари, мениджъри, учители и на всички интелигентни професии във всички области на живота.

Заедно с децата си ще подреждате куба РУБИК, който е един от нашите обучителни методи за създаване на логическо мислене на вашите деца.

Само умните, интелигентите, логичните, можещите и с умения по програмиране и създаване на софтуер ще бъдат отлични ученици и високоплатени професионалисти!

Занятията се провеждат в Национално Училище по Роботика НУР-БЪЛГАРИЯ във филиалите в Пловдив, София и Асеновград
Филиал 1 – Пловдив, жк Тракия - до СОУ „Димитър Матевски
Търговски център „АРИМАГ”, ул. Съединение 19, ет.4, офис 60
Всеки петък от 16 и от 18 ч.

Филиал 2 – София, квартал Манастирски ливади-Изток /БОКАР/, блок 28 /Зад МОЛ България, до Инвестбанк/.
Всеки понеделник и вторник от 11 ч., 14 ч. и 16  ч.

Филиал 3 – Асеновград, ул. Васил Левски № 7, етаж 2 /Срещу Автогара-Асеновград/
Всяка сряда и четвъртък от 16 ч.и 18 ч.

Занятията са по 3 учебни часа
Продължителност на курса: 4 занятия месечно

Записвания: с sms или с обаждане на тел. 0899672428

Занятията се водят от инж. магистър Александър Чобанов
Е-mail: nurplovdiv@abv.bg
Facebook: Национално училище по роботика - НУР-България


«