nurbulgaria.com» Събития

Първа Национална Ученическа Олимпиада по РоботикаПърва

Национална Ученическа Олимпиада по Роботика

I НУОР

Участници:

Ученици от 1. до 12. клас с познания по роботика с ЛЕГО MINDSTORMS.

Теми:

  1. Състезание за излизане на роботи от лабиринт.

  2. Състезание между ученици и роботи за подреждане на куба РУБИК.

Категории:

I . От 1. до 4. клас.

II. От 5. дo 7. клас.

III. Oт 8. дo 12. клас.

Място на провеждане:

Олимпиадата ще се проведе на Международния панаир на тренировъчните фирми на 24 Aприл 2105 г. от 9:00 часа в Международен панаир – Пловдив.

Организатори:

Национално училище по роботика НУР-България с филиали: НУР-Пловдив, НУР-София и НУР-Асеновград

Институт по Системно Инженерство и Роботика-БАН

Международен панаир Пловдив

Сдружение „Морски сговор”

Контакти:

Инж. МSc. Александър Чобанов

Е-mail: nurplovdiv@gmail.com

Тел: 0899 67 24 28

www.nurbulgaria.com«